selvhjaelpsgruppe

Selvhjælpsgrupper

Der er et fællesskab, når du har brug for det

Selvhjælpsgrupper er en velkendt metode i Danmark, hvor mennesker mødes og deler erfaringer om fælles emner eller svære livssituationer - fx skilsmisse, misbrug, sygdom eller sorg. Selvhjælpsgrupper skaber rammer for, at mennesker i et frit, trygt og ligeværdigt fællesskab kan komme videre på egen hånd og selv skabe positive forandringer sammen med andre - uden indblanding af det professionelle behandlersystem.
En række danske og internationale undersøgelser viser, at deltagelse i selvhjælpsgrupper virker. Det formindsker følelsen af isolation med ens problem, det øger handlekraft og skaber mod til og tro på, at ens situation kan ændre sig positivt.

Inden man starter i en selvhjælpsgruppe, har man til en afklarende samtale med selvhjælpsgruppernes leder, således at man i fællesskab finder frem til, hvilken gruppe der er den rigtige i forhold til det ønske og behov man har. Samtalen kan foregå i telefonen eller ved at man møder op på kontoret.

Selvhjælpsgrupperne består typisk af 4-8 deltagere og sammensættes efter emne - og hvis der er ønske om det - også efter alder. Desuden findes der grupper, hvor mødernes omdrejningspunkt er fælles aktiviteter som f.eks. fysiske øvelser. På de første møder deltager 1-2 frivillige igangsættere, som er kvalificerede til at sætte grupper i gang, men som kun er med så længe gruppen har behov for det - ansvaret og ejerskabet for gruppens udvikling ligger hos deltagerne. Det er derfor igangsætterens rolle at hjælpe gruppen i gang ved at informere om selvhjælpens værdier og rammer, at hjælpe gruppen med at skabe egne regler og indhold og sørge for at fordele taletid ligeligt - og derefter at gøre sig selv “overflødig”.
Alle kan henvende sig med ønsket om at komme i en gruppe – uanset hvilket emne eller hvilken problemstilling, man ønsker at dele erfaringer om - dog er vi uafhængige af religiøse og politiske interesser, hvorfor vi ikke opretter grupper med disse emner. Alle forløb er gratis og er sammensat efter deltagerens ønsker og behov.

Tavshedspligten er det bærende element.

Hvis du ønsker at vide mere eller at deltage i en gruppe, så er du meget velkommen til at kontakte

 

Udskriv Email

Facebook
Facebook

Vær med

Bliv en del af vort netværk og vær opdateret om vore aktiviteter.

>
Nyhedsbrev
Nyhedsmail

Vær opdateret

Få automatisk vore nyhedsbrev i din indbakke.

>
Vær frivillig
Gør en forskel

Vær frivillig

Bliv frivillig i Selvhjælp Ringkøbing-Skjern og vær med til at gøre en forskel.

>