Om Trivselsgrupperne

Vi tilbyder at oprette Trivselsgrupper til børn og unge (skoleelever)

- hvor en af forældrene har en kronisk eller livstruende sygdom

- der har problemer med selvværdet

- der har en syg eller handicappet søskende.

Vi kører grupperne på kommunens skoler, hvor vi låner lokaler.

Når en af forældrene bliver alvorligt syg eller får en kronisk sygdom, indebærer det, at hverdagen i familien forandres. Det afføder samtidig en masse tanker og følelser hos børnene og den unge såsom angsten for at miste mor eller far, tanker og sorg omkring at far eller mor har mange smerter, sorg eller måske vrede over, at far eller mor ikke kan tage sig af en, som de kunne før, tanker omkring det have have kammerater med hjem osv. - tanker, som de måske går rundt med alene uden at dele med andre.

Et handicappet eller sygt barn tager mange af forældrenes ressourcer, og det betyder måske, at der ikke er så megen overskud til det andet barn/de andre børn i familien, som så føler sig tilsidesat/svigtet eller "ikke set". Måske prøver barnet/den unge at lægge bånd på følelser som vrede, misundelse samtidig med, at de har dårlig samvittighed over at have de følelser, som de føler er forkerte, da de jo selv er raske.

Et lavt selvværd kommer til udtryk i, at man føler, at man har lille værdi i forhold til andre. Man føler måske, at man selv er skyld i det, at man er "forkert", og ikke kan leve op til det, man forestiller sig at man skal for at være "rigtig".

Vi ønsker med vore tilbud at give børnene et sted, hvor de kan dele deres tanker og følelser med andre, der er i samme situation, - at de erfarer, at de ikke er alene, men at der er andre, der har det præcis, som de har det.

Børnene og de unge er eksperter på deres eget liv . Derfor ligger succesen med grupperne primært i de ressourcer, barnet/den unge finder ud af, de selv har. Når de lytter opmærksomt til hinanden, når de spejler sig i hinandens historier, når de udveksler gode råd og når de opdager, at andre har lignende tanker og følelser, så giver de hinanden den bedste hjælp, de kan få.

Grupperne sammensættes tematisk og efter alder.

Der er 4-6 jævnaldrende elever i en gruppe. Gruppen mødes hver 14. dag - i alt 8 gange af 1½ times varighed. Møderne foregår om eftermiddagen i forlængelse af skoledagen.

Hver gruppe har 2 voksne gruppeledere, som er frivillige, der er er tilknyttet Selvhjælp Ringkøbing-Skjern, som som med deres faglige baggrund er vant til at have med børn og unge at gøre.

Gruppelederne strukturerer samtalerne, der tager udgangspunkt i de enkelte deltageres oplevelser og erfaringer, og hvor redskaber som tegninger, drømme, film og bøger m.v. inddrages, ligesom der også er plads til leg og bevægelse.

Trivselsgrupperne er - ligesom Selvhjælp Ringkøbing-Skjerns øvrige tilbud - gratis at deltage i.

Yderligere oplysninger samt brochure kan rekvireres ved henvendelse til Selvhjælp Ringkøbing-Skjern på tlf. 97 32 20 11. 

Udskriv Email

Facebook
Facebook

Vær med

Bliv en del af vort netværk og vær opdateret om vore aktiviteter.

>
Nyhedsbrev
Nyhedsmail

Vær opdateret

Få automatisk vore nyhedsbrev i din indbakke.

>
Vær frivillig
Gør en forskel

Vær frivillig

Bliv frivillig i Selvhjælp Ringkøbing-Skjern og vær med til at gøre en forskel.

>